ENDO-MYCORRHIZA

De meest voorkomende en voor de land- en tuinbouw belangrijkste groep is de ENDO-Mycorrhiza, de endotrophe vesikulaire-arbuskulaire (VA)-mycorrhiza. Karakteristiek voor de ENDO-Mycorrhiza is de uitgestrekte myceliumgroei in de wortelhuid en de vorming van miljoenen kleine visikels en arbuskels. Dit zijn opslagmedia voor water en voedingsstoffen. Door het mycelium (hyphen) wordt het wortelvolume vergroot tot 700%. 

Uit onderzoek bij een groot aantal plantensoorten is gebleken, dat de VA-mycorrhiza in staat is de plantengroei te bevorderen. Dit effect berust ook op het vermogen van de ENDO-Mycorrhiza in fosfaatarme bodem aan de planten toch nog fosfaat toe te voegen. Echter is dit effect bij de diverse plantensoorten verschillend. 

Door de gebakken kleikorrels als drager is onze BIOSYM-ENDO gemakkelijk te verwerken, zoals bij het planten of verplanten van bomen en struiken en bij de aanleg van gazons. Ook in bestaande situaties is de BIOSYM-ENDO Mycorrhiza aan te brengen door middel van injecteren of door toevoeging bij graszaad in doorzaaimachines. Deze ENDO-Mycorrhiza kan ingezet worden bij 80% van alle planten en bomen, rozenteelt, landbouw, fruitteelt, wijnbouw, groenteteelt, bloementeelt, gazon.

BIOSYM-ENDO voldoet als product aan de EU-Richtlijn Nr. 834/2007 en mag toegepast worden in de biologische landbouw. 

De schimmelpartners van de VA-Mycorrhiza behoort tot de gernres Acaulospora, Gigaspora, Glomus en Sclerocystis uit de familie van de Endogonaceae.